Zelf overschrijven

Voor donaties aan In de Voetstappen van Pater Pio kunt u rekeningnummer NL16ABNA0824750144 t.n.v. Stichting Civitas Christiana gebruiken.

Graag onder vermelding van "Webdonatie In de Voetstappen van Pater Pio".

Wij zijn gevestigd te Veenendaal.

Stichting Civitas Christiana is een ANBI-instelling. Donaties aan Stichting Civitas Christiana zijn vrijgesteld van BTW.

Ons RSIN nummer is 853870433. Dit nummer heeft u nodig bij uw belastingaangifte als u uw donatie als aftrekpost wilt opvoeren.

Hartelijk dank voor uw gift!